Drukuj
 
W dniu 25 września 2013 roku w Sali OSP w Czyżewie Zarząd Klubu Seniora „Złoty wiek” zorganizował bal rocznicowy z okazji 6-tej rocznicy powstania Klubu. Oprócz członków czyżewskiego Klubu w balu wzięli udział honorowi goście: Pani Anna Bogucka- Burmistrz Czyżewa, Pani Katarzyna Kostro- Dyrektor GOK-u w Czyżewie, Pan Krzysztof Grzywna- Prezes Banku Spółdzielczego w Czyżewie, Pan Dariusz Sienicki- Komendant OSP w Czyżewie, pan Tadeusz Godlewski- Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Czyżewie oraz pięcioosobowe delegacje Klubów Seniora z Ciechanowca, Klukowa, Szepietowa i Wysokiego- Mazowieckiego.
Towarzyskie spotkanie Seniorów otworzyła Wiceprzewodnicząca Klubu Seniora- Eleonora Pietras, która powitała zebranych gości i przypomniała, że to właśnie obecna Pani Burmistrz Anna Bogucka, była inicjatorką powstania Klubu Seniora w Czyżewie. Podziękowała Pani Burmistrz za dotychczasowe wspieranie działalności Klubu. Wyraziła również wyrazy wdzięczności Panu Dariuszowi Sienickiemu za nieodpłatne udostępnianie Klubowiczom Sali OSP na organizowane przez nich wieczorki taneczne. Następnie podziękowała Pani Katarzynie Kostro- Dyrektor GOK-u, za wspieranie finansowe i organizacyjne działalności Klubu.
Przekazała również podziękowania przedstawicielom Banku Spółdzielczego w Czyżewie za sponsorowanie Klubu w organizacji wyjazdów do miejsc kultu i obiektów zabytkowych. Następnie głos zabrała Pani Burmistrz, która życzyła Seniorom dalszej owocnej działalności, wspierania się w trudnych chwilach, rozwijania zainteresowań, kulturalnego spędzania czasu wolnego wśród bliskich i życzliwych sobie ludzi. Do życzeń dołączyła się również Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro.
Po oficjalnych wystąpieniach przed zebranymi zaprezentował się chór Klubu Seniora prowadzony przez Zdzisława Bieranowskiego, emerytowanego nauczyciela muzyki, członka Klubu. Chórzyści swoim wystąpieniem wprowadzili gości w pogodny nastrój śpiewając piosenki o miłości i przyjaźni, o upływającym czasie i radości z życia.
Po wystąpieniu chóru przystąpiono do konsumpcji i wesołej zabawy, która upływała w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, do późnych godzin wieczornych.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W dniu 23 X 2012 r. 5- osobowa delegacja naszego Klubu Seniora w składzie: Stanisław Skowroński- Przewodniczący Klubu Seniora oraz członkowie: Danuta Sienicka,  Teresa Chylińska, Stanisław Zalewski i Zdzisław Bieranowski, uczestniczyła w balu rocznicowym zorganizowanym w MOK-u w Wysokiem Mazowieckiem przez Klub Seniora ,,Pogodna Jesień” z okazji 13-ej rocznicy jego powstania. Delegaci wrócili z imprezy bardzo zadowoleni, zachwyceni gościnnością gospodarzy i pełni podziwu dla ich zdolności organizacyjnych i pracowitości, gdyż wszystko przygotowali sami seniorzy. Zabawa upłynęła w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, i przyczyniła się do nawiązania nowych przyjaźni, wymiany poglądów i doświadczeń życiowych.
2. W dniu 14 XI 2012 roku 5 członków naszego Klubu: Marianna Owsianko, Maria Lipska, Alicja Godlewska oraz Mieczysław Bogucki i Władek Gąsowski reprezentowało nasz Klub na balu rocznicowym zorganizowanym przez Klub Seniora ,, Złoty Wiek” z Szepietowa, aby uświetnić wraz z innymi gośćmi, jego 22 rocznicę powstania. Nasza delegacji wróciła zachwycona panującą na tym balu atmosferą i pełna podziwu dla Pani Przewodniczącej za jej wieloletnią działalność dla Seniorów z tego Klubu.
3. Tradycją w naszym Klubie Seniora ,,Złoty  Wiek” stało się uroczyste wspólne obchodzenie imienin członków Klubu. Organizowane są wówczas przez kilkoro solenizantów, wieczorki taneczne połączone ze skromną kolacją przy lampce wina, które finansują organizatorzy. W tanecznych wieczorkach imieninowych uczestniczą też koleżanki i koledzy z Klubu Seniora z Małkini, którzy sami pokrywają swój udział w imprezach.
Wieczorki imieninowe, jak i składkowe, cieszą się dużą popularnością: jest na nich bardzo miła i wesoła atmosfera. Jest wówczas okazja do wspólnej zabawy przy muzyce, wspólnego śpiewania, nawiązywania znajomości i przyjaźni. Seniorzy mają wówczas- chociaż na krótko- możliwość zapomnienia o samotności, dolegliwościach zdrowotnych, kłopotach rodzinnych, a taniec i muzyka im to ułatwiają.
4. W dniu 18 grudnia 2012 w Sali GOK na uroczystym spotkaniu opłatkowym z udziałem Pani Burmistrz Anny Boguckiej i Pani Dyrektor GOK-u Katarzyny Kostro spotkali się członkowie Klubu Seniora, aby tradycyjnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Spotkanie upłynęło w rodzinnej i świątecznej  atmosferze. Odczytano fragmenty Pisma Świętego i tradycyjnie śpiewano kolędy i pastorałki. Chórzystów przygotował jak zwykle Zdzisław Bieranowski, który nie szczędzi czasu i trudu, aby Seniorzy wypadli jak najlepiej przed gośćmi i członkami Klubu.
5. W dniu 6 stycznia 2013 roku Chórzyści z Klubu Seniora brali udział w Prezentacji Kolęd i Zespołów Kolędniczych organizowany przez GOK w Czyżewie. Seniorzy odśpiewali 5 kolęd, i należy ich podziwiać za odwagę i chęć zaprezentowania się przed czyżewską publicznością mimo niedoskonałości wykonania z racji podeszłego wieku.
6. W dniu 10 stycznia 2013 roku zimowi solenizanci: Mieczysław Bogucki, Danusia Dąbrowska, Ela Pietras, Krystyna Bogucka, Marysia Lipska, Mania Pawłowska i Zosia Tomaszewska przygotowali dla ok. 60 osób wieczorek taneczny przy lampce wina i lekkich przekąskach. Zabawa była doskonała, bawiono się wesoło i przyjemnie przy lubianych przez Seniorów melodiach.
7. W dniu 5 lutego 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze w klubie Seniora. Podsumowano 5 lat istnienia Klubu, wybrano w głosowaniu tajnym nowy zarząd w składzie:
- Stanisław Skowroński – Przewodniczący
- Eleonora Pietras- Z-ca Przewodniczącego
- Jadwiga Pieńkowska- Z-ca Przewodniczącego
- Teresa Chylińska- skarbnik
- Danuta Sienicka- członek
8. W dniu 11.02.2013 roku Seniorzy z Klubu Seniora, na ostatnim w tym karnawale wieczorku tanecznym, w zabawnych strojach żegnali krótki tegoroczny karnawał. W wieczorku wzięło udział 57 osób, w tym 38 członków naszego Klubu oraz 19 uczestników spoza naszego grona, ale lubiących się bawić razem z nami.
Seniorzy bawili się znakomicie, dopisywały im humory, a ubytek sił uzupełniano doskonałymi przekąskami przygotowanymi ze składkowych funduszy. Seniorom  w takich zabawach towarzyszy przysłowie: ,,Źle jest zmarnować młodość, a już całkiem głupio jest zmarnować starość”. Piotr Kuncewicz
9. W dniu 5 marca 2013 roku Seniorzy z Klubu Seniora spotkali się w Sali GOK przy kawie i słodkościach z racji zbliżającego się Dnia Kobiet. Była to okazja do zaprezentowania swojej poetyckiej twórczości przez Zdzisia Bieranowskiego, posłuchania dowcipów, przypomnienia sobie piosenek harcerskich i biesiadnych.
10. W dniu 14 maja 2013 roku 5 osobowa delegacja naszego Klubu Seniora w składzie: Eleonora Pietras- z-ca przewodniczącego oraz członkowie:  Danusia Dąbrowska, Maria Pawłowska, Zosia Tomaszewska i Jasia Dmochowska uczestniczyło w balu z okazji 8 rocznicy powstania Klubu Seniora w Klukowie. Oprócz organizatorów imprezy, były tam też delegacje Klubów Seniora z Wysokiego Mazowieckiego, Szepietowa i Ciechanowca. Seniorzy bawili się w pięknych wnętrzach dworku szlacheckiego przy suto zastawionych stołach w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze, mającej służyć integracji i rekreacji seniorów.
11. W dniu 18 czerwca 2013 roku letni solenizanci zorganizowali imieninowy wieczorek taneczny. Organizatorami byli: Zygmunt Pieńkowski, Danusia Sienicka, Stanisław Sadujko, Dorota Sobolewska, Stasia Kozłowska, Zosia Podbielska.
12.  W dniu 26 czerwca 2013 roku odbyło się Integracyjne Spotkanie Klubów Seniora w Ciechanowcu. Organizatorem był Klub Seniora z Szepietowa, GOK z Szepietowa, a sponsorem Starostwo Powiatowe. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, a następnie wszyscy seniorzy spotkali się pod wiatą biesiadną, gdzie mieli okazję skosztować pysznego bigosu przygotowanego przez organizatorów oraz napić się kawy i herbaty. Następnie chórzyści reprezentujący poszczególne Kluby zaprezentowali  przygotowane na tę imprezę pieśni biesiadne, harcerskie i żołnierskie.
Następnie nasi Seniorzy wzięli udział we wspólnej zabawie przy ognisku, pieczeniu kiełbasek i przyjacielskich pogawędkach.