19 września 2012 roku Seniorzy z naszego Klubu zorganizowali rocznicowy bal z okazji 5-ej rocznicy istnienia przy GOK-u „Klubu Seniora”. Uczestniczyły w nim delegacje z Klubów Seniora z Wysokiego Mazowieckiego, Klukowa i Szepietowa oraz honorowi  goście: Pani Katarzyna Kostro Dyrektor GOK w Czyżewie, Pan Dariusz Sienicki Komendant OSP Czyżewie i Pan Krzysztof Grzywna Prezes BS w Czyżewie.
 To towarzyskie spotkanie, przy muzyce i obficie zastawionym stole, było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności klubu i do przypomnienia jego historii, czego dokonała Wiceprzewodnicząca Klubu Seniora Eleonora Pietras. Stwierdziła, że podczas 5 lat zorganizowano dziesięć wycieczek o charakterze turystyczno- krajoznawczym i pielgrzymkowym.
Seniorzy byli:
-  dwa razy w Warszawie w Teatrze Wielkim,
 - w Nowogrodzie i Drozdowie,
- w Białowieży i Bielsku Podlaskim,
- w Gietrzwałdzie i na Polach Grunwaldu,
-  w Świętej Lipce, w Augustowie i Studzienicznej, gdzie płynęli statkiem tzw. ,,Trasą Papieską”. Wycieczka była  współfinansowana przez Bank Spółdzielczy w Czyżewie.
Zwiedzili też zabytkowe obiekty pałacowe w Korczewie na Podlasiu i Świętą Górę Grabarkę. Podczas wycieczki do Święcka Stumian zapoznali się z historią tamtejszego grodziska. Organizowane były też spotkania przy ognisku w Dąbrowie Wielkiej, gdzie seniorzy na świeżym powietrzu mogli sobie odpocząć, powspominać młodość i pośpiewać.
 
Przy klubie działa zespół wokalny prowadzony przez Pana Zdzisława Bieranowskiego z Dąbrowy Wielkiej, który jest członkiem naszego klubu. Członkowie Klubu uczestniczyli też każdego roku w cyklicznych imprezach kulturalno- rozrywkowych, takich jak:
- Gminny Przegląd Kolęd i Zespołów Kolędniczych w Czyżewie
- Powiatowe Pikniki Seniorów organizowane na łonie natury przez GOK w Szepietowie
- Przegląd Pieśni Maryjnej w Hodyszewie
- Rocznicowe bale Klubów Seniora z Ciechanowca, Klukowa, Szepietowa i Wysokiego Mazowieckiego, połączone z prezentacją twórczości artystycznej i rękodzielniczej seniorów.
- spotkanie opłatkowe, wieczorki zwane ,, Andrzejkami”, ,, Zapust” na koniec karnawału.
Seniorzy spotykają się zazwyczaj  raz w tygodniu w sali GOK, przy kawie i herbatce, w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, rozmawiają o teraźniejszości, wspominają lata młodości, często śpiewają piosenki z ich lat młodości.
 
Klub Seniora „Złoty Wiek” za wspieranie ich  pięcioletniej działalności  serdecznie dziękuje  Burmistrz Czyżewa Pani Annie Boguckiej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżewie. Wyrazy wdzięczności i podziękowania składa  Bankowi Spółdzielczemu w Czyżewie  za pomoc finansową.      
Ponadto Seniorzy dziękują wszystkim, którzy wspierają ich w działalności i mają nadzieję, że Klub seniora będzie nadal działał prężnie i powiększał swoje szeregi.
Do góry ↑