11 marca 2007r. miała miejsce uroczystość inaugurująca działalność Klubu Seniora w Gminie Czyżew- Osada. Impreza odbyła się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury. Uroczystość uświetniły występy zespołu wokalnego „Nova Noota” przeplatane prezentacjami układów czterech grup wiekowych zespołu tanecznego „Pierwszy Krok”. Największy aplauz wzbudziły popisy zespołu break dance „CO SQUAD” . Po części artystycznej odbyły się wybory Zarządu Klubu Seniora, które rozpoczęła przemówieniem Pani Wójt Anna Bogucka.
Wybory do zarządu klubu przeprowadzili wspólnie Dyrektor GOK-u Katarzyna Kostro oraz Radny Gminy Czyżew Stanisław Skowroński.
Skład Zarządu "Klubu Seniora":
Przewodniczący- Stanisław Skowroński
W-ce Przewodniczący- Eleonora Pietras i Jadwidga Pieńkowska
Skarbnik- Jadwiga Lupa
Członkowie zarządu: Zofia Zaremba, Franciszek Jadczak, Zdzisław Bieranowski, Zygmunt Pieńkowski, Zygmunt Sienicki.
Po wyborach goście oraz powołany zarząd spotkali się przy herbatce. Podczas spotkania Seniorzy dyskutowali nad przyszłymi działaniami klubu. Dyrektor GOK-u wręczyła Klubowi Seniora piękną kronikę z życzeniami szybkiego jej zapełnienia, natomiast Pani Wójt Anna Bogucka złożyła gratulacje nowo wybranemu Zarządowi Klubu Seniora.
Do góry ↑