Protokół z obrad komisji oceniającej występy
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego,
w dniach 12 i 13 lutego 2016 roku
 
Komisja w składzie
1. Andrzej Dyrdał – Przewodniczący Jury
2. Józef Zyśk – Członek Jury
3. Teresa Pardo – Członek jury
 
po obejrzeniu i wysłuchaniu 20 zespołów teatralnych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii tradycyjnej – grupa dorosłych:
 
I nagroda:
 – Zespół „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa
 – Zespół „Herody” z Wyszonek Błoni
 
II nagroda:
 – Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni
 – Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna – „Pieczenie chleba”
 – Zespół folklorystyczny „ Malinki” z Malinnik – ,,Wyprowadzenie panny młodej”
 – Zespół „Pogodna jesień” z Moniek – ,,Odwietki”
 – Zespół „Szczuczyniacy”ze Szczuczyna – ,,Jasełka”
 – Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej – „Herody”
 
III nagroda:
 – Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska – ,,Pastorałka na Boże Narodzenie”
 – Zespół Ludowy „Kalina”z Żurobic – „Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok”
 fotohtmlgok
Do góry ↑