W roku 2021 uczestnicy projektu „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych!", realizowanego w ramach...

 W roku 2021 uczestnicy projektu „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych!", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Priorytet VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Gminę Czyżew, kilkakrotnie wyjeżdżali pod opieką Pani Katarzyny Kostro do ciekawych miejsc na Podlasiu oraz Mazurach. Seniorzy odwiedzili:

- Supraśl – Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy, Muzeum Ikon oraz Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa

-  Koryciny – Gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowy Zakątek- Dary Natury- Podlaski Ogród Ziołowy"

-  Białowieżę- Muzeum Przyrodniczo- Leśne, Park Pałacowy i Rezerwat Pokazowy Żubrów

- Kętrzyn – Bombkarnia „Doroszko”

- Białystok- Opera i Filharmonia Podlaska musical „Doktor Żywago” oraz Białostocki Teatr Lalek spektakl „3xM, czyli Moniuszko- Miłość- Miraże”

fotogaleria z podróży poniżej

0000fotogaleria

Do góry ↑