Prezentujemy wyniki IV Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej pt. „Życie i działalność polityczna Marszałka Józefa Piłsudskiego” pod patronatem Burmistrza Czyżewa zorganizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie w dniu 30 października 2012 r.
 
Uczniów do udziału w konkursie przygotowali nauczyciele historii z:
- Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem p. Elżbieta Szulborska
- Zespołu Szkół w Czyżewie p. Adam Pieńkowski
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie p. Hanna Łepkowska i p. Adam Świderski
 
Upominki uczestnikom oraz nagrody książkowe komisji i laureatom konkursu ufundował Urząd Miejski w Czyżewie. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie sie 11 listopada podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości w GOK-u.
 
Komisja w składzie:
 
1. RADOSŁAW SIENICKI – przewodniczący
2. ELŻBIETA SZULBORSKA.- członek
3. ADAM ŚWIDERSKI –członek
4. ADAM PIEŃKOWSKI- członek
 
Komisja oceniła prace pisemne 6  finalistów konkursu, a następnie postanowiła przyznać:
 
I miejsce – DAMIAN JAŹWIŃSKI z ZSOiZ w Czyżewie
II miejsce- ARTUR BEDNARSKI z Zespołu Szkół w Czyżewie
III miejsce-  MAGDA WIŚNIEWSKA z Zespołu Szkół w Czyżewie
 
Komisja postanowiła również wyróżnić:
 
KINGA KUROPATWA z Zespołu Szkół w Czyżewie
KAROLINA PAKIEŁA z ZSOiZ w Czyżewie
DANIEL ZARĘBA z ZSOiZ w Czyżewie
 
Do góry ↑