UWAGA!!! Prosimy o nienadsyłanie prac wg "starego" regulaminu Regionalnego Konkursu Ekologiczno- Plastycznego pt. Chroniąc rośliny...". W związku z zaistniałą sytuacją oraz wywtycznymi, wkrótce zamieścimy NOWĄ WERSJĘ REGULAMINU (info: 86-2755-269)

 

 

Do góry ↑