fotorelacja ze strony www.umczyzew.pl

Obchody 80 rocznicy agresji ZSRR na Polskę i "Światowego Dnia Sybiraka" w Gminie Czyżew

17 września miały miejsce uroczyste Gminne Obchody „Światowego Dnia Sybiraka” w Czyżewie, połączone z 80- rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej. Uroczystość rozpoczęło złożenie kwiatów pod pomnikiem- wagonem poświęconym pamięci Sybiraków, który znajduje się przy siedzibie Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Wiązanki złożyły delegacje:

- Władz Samorządowych na czele z Panią Anną Bogucką- Burmistrzem Czyżewa, Panem Witoldem Sienickim- Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czyżewie oraz Panem Jerzym Sienickim Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czyżewie,

- Związku Sybiraków w Czyżewie na czele z Prezesem Panem Henrykiem Brulińskim oraz Panem Andrzejem Zielińskim

- Zawiązku Sybiraków Koło Praga- Południe na czele z Prezesem Panem Januszem Marciniakiem

- Władz Powiatu Wysokomazowieckiego na czele z Panem Jerzym Pakiełą- Członkiem Zarządu Powiatu

- Szkoły Podstawowej w Czyżewie z Dyrektorem Panią Anną Sienicką oraz Wicedyrektorem Radosławem Sienickim

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Czyżewie na czele z Dyrektorem Panią Alicją Bańkowską

-  Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem z Dyrektorem Panią Bogusławą Kossakowską

- Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej z Dyrektorem Lechem Krajewskim

Przy składaniu kwiatów wszystkim delegacjom towarzyszyli czyżewscy harcerze ze szkoły podstawowej.

Po złożeniu wieńców Pan Przemysław Wasilewski zaprosił wszystkich do siedziby Muzeum Ziemi Czyżewskiej, gdzie obecnych gości - w tym m.in. Ks. Kan. Eugeniusza Sochackiego, Ks. Proboszcza Antoniego Loro, Prezesa czyżewskiego koła NSZ Franciszka Przeździeckiego oraz dyrektorów, kierowników, nauczycieli i uczniów - przybyłych gości powitała Pani Anna Kazimierczuk- instruktor GOK-u w Czyżewie. Słowo wstępu do zebranych gości skierowała Pani Burmistrz Anna Bogucka, która podziękowała gościom za przybycie oraz nadmieniła, iż rolą młodych pokoleń jest dbanie o pamięć nt. tragicznego losu Sybiraków. Wspomniała też tragiczną historię Polski zdradzonej dwukrotnie 1-go oraz 17-go września. To właśnie agresja ZSRR na Polskę w dniu 17.09.1939. zapoczątkowała dalsze tragiczne losy zesłańców Sybiru. Głos zabrał również Ks. kan. Eugeniusz Sochacki, który przypomniał, iż kościół oraz wierni zawsze modlą się za Sybiraków oraz wspominają z szacunkiem Ich poświęcenie za miłość do Ojczyzny i ofiarę z życia jaką złożyli. Pan Janusz Marciniak- Prezes Związku Sybiraków Koło Praga- Południe wręczył Pani Burmistrz pamiątkowy medal z okazji 90-tej rocznicy powstania Związku Sybiraków i 30-tej jego reaktywacji.

Chór Szkoły Podstawowej w Czyżewie, przygotowany do występu przez Panią Beatę Mioduszewską, odśpiewał „Hymn Sybiraków” oraz wspólnie z harcerzami, przygotowanymi przez Panią Annę Walaszek, zaprezentował tematyczny montaż słowno- muzyczny, czym wzruszył uczestników obchodów. Następnie wszyscy obejrzeli film dokumentalny pt. „Losy Zesłańców Sybiru”, dotyczący tematyki Sybiru- dramatycznych wspomnień tych, którym udało się przetrwać to „piekło” oraz tragicznej historii polski w czasie drugiej wojny światowej, jak też w czasie komunizmu. Na zakończenie Pani Anna Kazimierczuk podziękowała wszystkim za przybycie oraz zaprosiła do spotkania za rok, w tym tak ważnym dla tożsamości każdego Polaka, dniu.

Z pewnością zapewne ten wrześniowy dzień pozostanie na długo w pamięci wszystkich obecnych i wywoła chwilę refleksji nad losem Sybiraków, naszych polskich męczenników i bohaterów.

plakat sybiracy 2019 wrzesień www

Pomnik Wagon www

[źródło foto poniżej: brodnica.net]

11969

Do góry ↑