Drukuj

Najlepsi w Gminie Herody 01Stałym punktem festynu „Dni Czyżewa” jest rozstrzygnięcie plebiscytu „Najlepsi w Gminie” oraz uhonorowanie pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i nagrodami jego laureatów. W roku 2017 w kategorii „Osobowość w dziedzinie kultury” nagrodzona została Grupa Kolędnicza „Herody z Czyżewa” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury pod opieką Pana Stanisława Kamianowskiego, Radnego Rady Miejskiej.

Statuetkę „Herodom” wręczyli wspólnie oraz gratulowali sukcesów, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

Najlepsi w Gminie Herody 02Najlepsi w Gminie Herody 03Najlepsi w Gminie Herody 04Najlepsi w Gminie Herody 06Najlepsi w Gminie Herody 05Najlepsi w Gminie Herody 07