Dawne tradycje kultywujące  zwyczaj kolędowania i śpiewania kolęd  po raz kolejny przypomniały Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych w Czyżewie . W dniu 19 stycznia 2014r. na scenie ośrodka kultury zaprezentowały się  zespoły śpiewacze  i grupy kolędnicze.Dyrektor GOK powitała zaproszonych gości : Burmistrza  Czyżewa p .Annę Bogucką, Prboszcza parafii Czyżew ks. Eugeniusza Sochackiego, wikariusza ks. Andrzeja Klimaszewskiego, radnego powiatu wysokomazowieckiego p. Jerzego Pakiełę,radnych Rady Miejskiej w Czyżewie, Dyrektora CKSiTZT p. Tadeusza  Wądołowskiego.
Prezentacje rozpoczął  Chór Klubu Seniora „Złoty Wiek”, który  po kierunkiem Pana  Zdzisława Bieranowskiego zaśpiewał pastorałki i kolędy, dzieci i młodzież z zespołu wokalnego   Nova Noota i Bmoll  wykonały piosenki świąteczne wprowdzając nastrój świąteczny.
„Z gwiazdą” betlejemską  wystąpił gościnnie zespół śpiewaczy „Hetmanki” z Centrum Kultury ,Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej. Kierownikiem zespołu jest pani Zofia Rogowicka, natomiast kierownikiem  muzycznym jest  pan Czesław Jaźwiński. Przy akompaniamencie muzyków( akordeon, skrzypce, klarnet) zespół zaprezentował charakterystyczne dla swojego regionu pastorałki oraz znane polskie kolędy, zapraszając publiczności do wspólnego śpiewania.
Po kilkuletniej przerwie  przed czyżewska publicznością wystąpiła   grupa kolędnicza ”Herody” Gminy Czyżew z ludowym bożonarodzeniowym  przedstawieniem opisującym rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda Wielkiego. Humorystycznym elementem przedstawienia były wplatane przez postać Żyda  zabawne wątki ludowe, postać Diabła również rozbawiła publiczność. Herody zakończyły  występ życząc wszystkim zdrowia , szczęścia i dostatku w nowym roku.
Tegoroczne prezentacje były  widowiskiem o niepowtarzalnym  klimacie i charakterze.   
 
 Grupa Kolędnicza ,,Herody" Gminy Czyżew Grupa Kolędnicza ,,Herody" Gminy Czyżew

Zespół Śpiewaczy ,, Hetmanki" z CKSiTZT z Tykocina- kolędowanie z gwiazdą 

 Zespół wokalny Bmoll
 
Chór Klubu Seniora ,, Złoty wiek"

 
 
"HERODY" z Gminy Czyżew

Stanisław Kamianowski - król Herod

Mariusz Zawistowski

Stanisław Lanczewski- Diabeł

Stanisław Zawistowski

Stefan Marciniak

Witold Zawistowski- Żyd

Tadeusz Szyl

Antoni Nagórka- Śmierć
 
Daniel Godlewski - Anioł
Do góry ↑