Dyrektor Artystyczny Festiwalu Jacek Szymański oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosław Cholewicki zaprosili mieszkańców naszej gminy na koncert pn. „Kobietka- sprytny czar”. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie w sobotni wieczór dnia 1 lipca. Publiczność w imieniu Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej i Dyrektora GOK-u Pani Katarzyny Kostro, powitała Pani Anna Kazimierczuk- instruktor ośrodka kultury.

21 czerwca br. GOK w Czyżewie zorganizował kolejną edycję wydarzenia kulturalnego pn. „Dzień Teatru w Czyżewie”.

Pana Piotra Ostrowskiego z zespołu gitarowego GOK-u, w dniu 20 czerwca br. wzięli dział w II Dziecięco- Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym „DEBIUTY” w Domu Kultury w Łapach.

W dniu 23.06.2017 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy Zakątek” w Korycinach odbyła się impreza kulturalna pod nazwą „IX Wysokomazowiecki Piknik Seniorów”, w której tradycyjnie wziął udział także nasz czyżewski Klub Seniora „Złoty Wiek”.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z naszego ośrodka kultury wraz z  zespołem  mażoretek „EMKO", uczestniczyła w X Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szepietowie, który odbył się  w  dniu 17 czerwca 2017 r. w ramach „Dni Szepietowa”.

 

W dniach 1-8 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie, Urzędem Miejskim w Czyżewie, Gminnym Przedszkolem w Czyżewie oraz Biblioteką Publiczną Gminy Czyżew zorganizowało pod patronatem Pani Burmistrz Anny Boguckiej drugą edycję „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”.

13 czerwca w Białymstoku, pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego,  odbyła się I Podlaska Konferencja „Równać Szanse” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, podczas której dyskutowano głównie o celach, założeniach i filozofii prowadzonych w ramach programu konkursów.W trakcie konferencji prezentowały się organizacje pozarządowe, zaproszone przez głównego organizatora wydarzenia tj. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa”. 

W sobotę 10 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Czyżewie miało miejsce spotkanie integracyjne harcerzy obecnych podczas tegorocznego zlotu organizowanego przez Zespół Szkół w Czyżewie.

Koło plastyczne czyżewskiego GOK-u, którego instruktorem jest Pani Katarzyna Kostro- Dyrektor ośrodka kultury, w ostatnim czasie zdobyło wiele nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych.

Do góry ↑