Wszelkie informacje oraz zasady na www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do uczestnictwaw pierwszym etapie konkursu grantowego. Należy wejść w zakładkę nt. Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020.

www.rownacszanse.pl 

okg2020 aplik 1

Do góry ↑