Drukuj

Lista laureatów XIV Konkursu Plastyczno- Ekologicznego "Leśnik gospodarzem lasu". Rozstrzygnięcie odbędzie się o godz. 11.00 dn. 22.04. [niedziela] w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu podczas Festynu "Jarmark Św. Wojciecha". 

Informacje:
- do odbioru czekają,  w naszym ośrodku kultury w Czyżewie, dyplomy i upominki następujących laureatów: Dawid Tworkowski- Wyszki, Weronika Sacharczuk- Bielsk Podlaski, Wiktoria Wasilewska- Dziadkowice, Alicja Redosz- Nowe Bartkowo, Iwona Sawicka- Narewka, Maciej Przeździecki- Szumowo, Ksawery Prokopczuk- Sterdyń, Wiktoria Tymińska- Nur
Najlepszym sposobem odbioru nagród jest szukanie kanałów typu "znajomi- znajomych" lub przez członków rodzin i znajomych - w razie pytań proszę o kontakt 86-2755-269 [p.Ania Kazimierczuk] 
Uwaga! Instytucje oraz opiekunowie, którzy chcą otrzymać "podziękowania" proszeni są o kontakt.
 
 „Wyróżnienie specjalne”  Błażej Góralczyk- SP Czyżew [Anna Marciniak]
 
Laureaci konkursu:
Kat. przedszkole i zerówki
- Kinga Tymińska- SP Kutyłowo Perysie [Małgorzata Baczewska]
- Maja Krystosiak- GP Czyżew [Dorota Sienicka]
- Magdalena Gołaszewska- SP Kołaki Kościelne [Małgorzata Ostrowska]
- Adam Porowski- SP wojny Krupy [Alina Wojno]
- Wiktoria Zakrzewska- GP Czyżew [Izabela Osipińska]
- Amelia Płońska- SP Płonka Kościelna [Małgorzata Płońska]
- Jakub Wyszyński- SP Wojny Krupy [Alina Wojno] I MIEJSCE
- Michał Wojno- NP. Kubusia Puchatka Szepietowo [Marlena Frąk, Izabela Skarzyńska] III MIEJSCE
- Wiktoria Dąbrowska – PM nr 2 Wysokie Maz. [Agata Faszczewska, Mariola Grabowska] II MIEJSCE
- Ksawery Prokopczuk- ZS w Sterdyni [Elżbieta Ludwiniak]
- Blanka Tarnowska- GP Czyżew [Dorota Sienicka]
- Julia Zawistowska- PM nr 2 Wysokie Maz. [Urszula Tymińska]
- Marcel Jasiński - NP. Kubusia Puchatka Szepietowo [Karolina Jasińska]
- Maria Rydzewska- MOK wysokie Maz. [Iwona Kaczyńska]
- Maciej Przeździecki- GP Szumowo [Monika Jaworowska]
Kat. kl. I-III SP
- Alicja Redosz- SP Nowe Bartkowo [Ewa Chruściel]
- Dawid Tworkowski- SP Wyszki [Bożena Trzeszczkowska]
- Wojciech Szorc- SP Dąbrowa Wielka [Anna Granszewska]
- Klaudia Szeniawska- SP Perlejewo [Dorota Michalczuk]
- Rokasana Kryńska – COKiS [Maria Murawska]
- Magdalena Kiszło- ZSP w Zabłudowie [Edyta Murawska]
- Zuzanna Sierocka- GOK Szepietowo- Hanna Borys, I MIEJSCE
- Aleksandra Dąbrowska- SP nr 1 Wysokie Maz. [Ewa Kućmierowska- Mirek], II MIEJSCE
- Kamila Zakrzewska- SP Czyżew [Małgorzata Kaczyńska], III MIEJSCE
- Wiktoria Wasilewska- SP Dziadkowice [Ewa Michalska]
- Janina Skłodowska- COKiS [Maria Murawska]
- Zuzanna Średnicka – SP Nowe Piekuty [Elżbieta Brzozowska]
- Maja Piekarska- SP Szepietowo [Aldona Skłodowska]
- Julia Wróblewska - SP Dąbrowa Wielka [Anna Granszewska]
- Zofia Stelengowska- SP Ciechanowiec [Dorota Mirkowicz]
- Bartłomiej Niemyjski- SP Rudka [Teresa B. Półtorak]
- Weronika Sacharczuk – SP nr 4 Bielsk Podlaski [Justyna Żukowska]
- Alicja Baczewska- GOK Czyżew [Katarzyna Kostro]
- Aleksandra Składanowska- SP Zaręby Kościelne [Jadwiga Ducka]
- Mateusz Okonowicz – SP Nowe Piekuty [Dorota Grochowska] 
Kat. kl. IV- VI SP
- Natalia Kujawska- SP Stare Radziszewo [Dorota Stankiewicz]
- Iwona Sawicka- SP Narewka [Lidia Skiepko]
- Feliks Popławski- SP nr 1 Wysokie Maz. [Maria Śmigielska]
- Oliwia Nienałtowska- SP Czyżew [Anna Marciniak]
- Patrycja Burakowska- SP Zaręby Kościelne [Małgorzata Majewska]
- Zofia Kaczyńska- SP nr 2 Wysokie Maz. [Iwona Godlewska], I MIEJSCE
- Natalia Załuska – GOK Czyżew [Katarzyna Kostro], II MIEJSCE
- Maciej Krawczyński- SP Boguty [Elżbieta Budziszewska], III MIEJSCE
- Przemysław Pawlak- SP Czyżew [Anna Marciniak]
- Nela Grabowska- SP Szumowo [Elżbieta Kotomska]
- Bartosz Grosfeld – SP Jabłonka Kościelna [Iwona Dębek]
- Zuzanna Gnatowska – SP Czyżew [Anna Marciniak]
- Aleksandra Godlewska- SP Boguty [Elżbieta Budziszewska]
- Wiktoria Tymińska- SP Nur [Katarzyna Tymińska]
- Maja Czarnecka – COKiS [Maria Murawska]
Kat. Kl. VII SP, gimnazjum
- Patrycja Lemańska- SP paproć Duża [Bogdan Piwoński]
- Joanna Ryczkowska- OSSP Ciechanowiec  [Barbara Pełszyk]
- Gabriela Kaczyńska –  SP nr 2 Wysokie Maz.[Iwona Godlewska]
- Daniel Żebrowski – SP Andrzejewo [Jolanta Zalewska], III MIEJSCE
- Paulina Plewko- SP Rosochate Kość. [Katarzyna Kostro], II MIEJSCE
- Julia Sapińska- SP nr 1 Wysokie Maz. [Iwona Kaczyńska], I MIEJSCE
Kat. szkoła średnia
- Agata Busma- ZSZ wysokie Maz. [Emil Trzeszczkowski]
Kat. dorośli
- Wiesław Dąbrowski- WTZ nr 2 Stare Racibory [Katarzyna Kulesza], III MIEJSCE
- Renata Skorupko- ŚDS Ciechanowiec [Monika E. Bachorek], II MIEJSCE
- Łukasz Kamiński- WTZ nr 4 Stare Lubiejewo [Jolanta Świderek], I MIEJSCE
 
plakat 22.04
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GOK w Czyżewie oraz Nadleśnictwo Rudka zapraszają do udziału w XIV Regionalnym Konkursie Ekologiczno- Plastycznym "Leśnik gospodarzem lasu".

Regulamin i metryczka poniżej

- rozpowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o pracy leśnika,
- zrozumienie wpływu człowieka na ochronę przyrody i bioróżnorodności,
- rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka,
- pogłębienie wiedzy przyrodniczej,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
- nawiązanie oraz rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy placówkami oświaty i kultury naszego regionu.
Zachęcamy do dowolnej interpretacji tematu. Przy czym wymogiem kwalifikującym pracę do oceny nie będzie to, czy widnieje na niejpostać leśnika.
2. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Nadleśnictwo Rudka
3. Uczestnicy, zasady konkursu
- do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów przedszkoli, „zerówek”, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorosłych (dokładne granice administracyjne
zamieszkania uczestników nie zostały określone)
- kategorie konkursowe, w których oceniane będą prace plastyczne:
1- kluby przedszkolaka, przedszkola, zerówki;2- szkoła podstawowa kl. I- III;3 – szkoła podstawowa kl. IV-VI;
4– kl. VII-VIII SP, gimnazjum;5- szkoła średnia; 6- dorośli
- każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę; prace zbiorowe nie będą oceniane
- każda praca powinna posiadać na odwrocie przyklejoną metryczkę, której wzór dołączony jest do niniejszego regulaminu; konieczne jest wpisanie TYTUŁU pracy!
format: praca płaska, A3;technika: użycie materiałów przeznaczonych do recyklingu, przy czym nie muszą one stanowić większości powierzchni pracy, zapraszamy do wykorzystania również
tradycyjnych materiał
ów plastycznych typu farby, kredki, itd. Prosimy używać kleju typu vikol lub polimerowy do przytwierdzania plastiku, drewna, itp.
- UWAGA! Nie zwracamy prac laureatom. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.
Wszelkie informacje:
a) tel. 86 275 52 69 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; - pt. 9.00- 15.00, p.Ania Kazimierczuk - instruktor GOK-u
b) tel. 85 730 58 07 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pon.- pt. 8.00 – 15.00, p. Błażej Safaryn – specjalista SL
w Nadleśnictwie Rudka.
Prace proszę nadesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. (wtorek), decyduje data stempla pocztowego, na adres: Gminny Ośrodek Kultury  18-220 Czyżew   ul. Mazowiecka 34
- komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia najciekawszym pracom; komisja ma też głos decydujący w sprawach regulaminu konkursu.
- UWAGA! organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu; uzupełnienia regulaminu będą zamieszczane na bieżąco na  www.gokczyzew.pl, www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl ,
- wszystkie instytucje, z których będą uczestniczyć osoby, otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania  za udział (będą przesłane pocztą);
- opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie na podstawie pisemnej prośby dołączonej do przekazywanych GOK-owi prac konkursowych (będą przesłane
pocztą)
- instytucje mogą odzyskać przekazane prace [poza nagrodzonymi] do końca maja br.- ale wyłącznie te, które przy przesyłce dołączyły pisemną prośbę o oddanie prac.
- na scenie w dniu rozstrzygnięcia zostaną wręczone „podziękowania” tylko opiekunom laureatów konkursu 


Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z wszelkimi działaniami dotyczącymi konkursu. Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację całego regulaminu konkursu. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014r. poz. 1182).
UWAGA! Lista laureatów oraz dokładna data i godzina uroczystego podsumowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gokczyzew.pl,www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl, dlatego też prosimy o
śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się w Internecie na stronach GOK-u w Czyżewie i Nadleśnictwa Rudka. Opiekunowie laureatów zobowiązują się do telefonicznego potwierdzenia uczestnictwa
podopiecznych w rozstrzygnięciu konkursu do dnia 16.04 (poniedziałek) pod tel. 86-2755-269  p. Ania Kazimierczuk.

Załączniki:
Pobierz plik (2018 regulamin +  metryczka.pdf)2018 regulamin + metryczka.pdf537 kB