W Czyżewie tradycyjnie już od wielu lat Nowy Rok część mieszkańców witała wspólnie z lokalnymi władzami. Drugi rok powitanie nowego roku odbyło się nad zalewem, w które to radosne spotkanie przybyłych mieszkańców i gości wprowadziła muzyka taneczna.

Powitanie nowego rokuuuPrzed północą dołączyli do nich lokalni samorządowcy z Burmistrzem Panią Anną Bogucką oraz Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Jackiem Boguckim. Wystąpienie skierowane do przybyłych rozpoczęła dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro, która podziękowała lokalnym sponsorom pokazu fajerwerków: Firmie „CLOVIN”, Firmie „PRIMATOR- Henryk Kraszewski” oraz Bankowi Spółdzielczemu w Czyżewie. Gospodarz gminy Pani Anna Bogucka podziękowała mieszkańcom za wspólnie spędzony 2017 rok, za życzliwość i współpracę w różnych inwestycjach gminnych oraz życzyła w imieniu własnym, Wiceministra i Rady Miejskiej – zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym 2018 roku, tak by nie był gorszy od mijającego, by spełniały się wszelkie plany i zamierzenia. Wspólnie z dyrektor GOK-u rozpoczęły odliczanie ostatnich sekund do godziny 24.00. Równo o północy rozpoczął się fantastyczny pokaz fajerwerków, a na wszystkich czekała symboliczna lampka szampana.

fotohtmlgok

Do góry ↑