Drukuj

Dzięki życzliwości i wsparciu Burmistrza Czyżewa - Pani Anny Boguckiej, nieformalna „ART- grupa z Czyżewa” otrzymała w tym roku dotację w programie „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. „Ośrodek Działaj Lokalnie” dla Gminy Czyżew stanowi Stowarzyszenie „Brama na Bagna”.

DL podsumowanie 1

Głównym celem projektu pt. „Artystyczne spotkania w Gminie Czyżew” było tworzenie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację działań artystycznych mieszkańców w formie spotkań integracyjno- plastycznych i wystaw. Projekt służył promowaniu aktywności artystycznej i zaangażowania społeczności lokalnej Gminy Czyżew.

21 listopada br. w sali widowiskowej ośrodka kultury w Czyżewie odbyło się uroczyste podsumowanie w/w inicjatywy.

Podczas spotkania podsumowującego gościliśmy dyrektorów oraz nauczycieli gminnych szkół i instytucji kultury, artystów oraz grupę kilkudziesięciu dzieci i młodzieży (od lat 3 do 19), którzy brali  udział w zajęciach artystycznych na przestrzeni wielu miesięcy.

Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro oraz Pani Ania Kazimierczuk- koordynator projektu, wręczyły dyplomy i upominki licznej grupie dzieci i młodzieży. Następnie „podziękowaniami” i symbolicznymi upominkami nagrodzeni zostali dorośli, reprezentanci szkół, bibliotek, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, artyści indywidualni, którzy wspólnie pracowali na sukces projektu. Hitem imprezy okazały się kolorowe balony, które spodobały się wszystkim uczestnikom uroczystości, małym i dużym – dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Na zakończenie odbył się słodki poczęstunek. Uczestnicy mogli też podziwiać wystawę prac dzieci i młodzieży z koła plastycznego GOK-u, które prowadzi Pani Kasia Kostro i Pani Klaudia Stasieluk.