Drukuj
  Decyzją Minister Edukacji narodowej z dnia 28.02.2011 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie otrzymał zaszczytny tytuł „MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW”.
„Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie.   […] Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, gdzie edukacja jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia.” Katarzyna Hall Minister Edukacji
Ogólnopolska mapa pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promuje instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie na tej mapie konkretnego miejsca jest ściśle związane z przyznaniem tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Z pewnością ułatwi to wymianę dobrych praktyk między wszystkimi wyróżnionymi tytułem, pomoże również w dotarciu do nich potencjalnie zainteresowanym uczniom, wraz z ich nauczycielami, lub także rodzicami.
Tablica informacyjno-promocyjna oraz list podpisany przez minister Katarzynę Hall do wglądu w gablocie GOK-u w holu.