Tegoroczne podsumowanie obchodów EDD 2014 pt. "Dziedzictwo źródło tożsamości" w Gminie Czyżew miało wyjątkowy charakter. Uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, którzy wzięli udział w projekcie, ich opiekunki oraz dyrektorzy placówek zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz folderkami, które wręczyła im Pani Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa. Na początku spotkania, słowa wyjaśnienia nt. idei tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, skierowała do obecnych p.Ania Kazimierczuk z GOK-u. Opowiedziała również o wyjazdach edukacyjnych śladami dziedzictwa wielkulturowego Podlasia, które zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Następnie Pani Burmistrz podziękowała wszystkim za współpracę i zaangażowanie oraz wyraziła uznanie dla faktu, iż tak liczna grupa uczniów wzięła udział w "wędrówkach do źródeł". Pani Burmistrz zaprezentowała również Muzeum Ziemi Czyżewskiej, opisując kolejne jego sale i ekspozycje. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą muzeum, a także zwiedziliśmy - już indywidualnie- sale oraz wagon - Pomnik Zesłańców Sybiru. Na zakończenie można było podziwiać wystawę pięknych fotografii z podróży po Podlasiu oraz wpisać się do kroniki pamiątkowej.
Dziękujemy wszystkim osobom, a także organizacjom i instytucjom za pomoc w realizacji projektu "Wędrówki do źródeł".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Ziemi Czyżewskiej oraz szkołami z terenu Gminy Czyżew we wrześniu br. realizuje zadanie publiczne pt. „Wędrówka do źródeł – obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2014”.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (wysokość dotacji 3.000 zł). W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa wyjazdy edukacyjne śladami dziedzictwa wielokulturowego Podlasia: do meczetu w Bohonikach, synagogi w Tykocinie i muzeum ikon w Supraślu. Wydany zostanie również mini-folderek zawierający fotografie odwiedzanych miejsc oraz świątyń z terenu gminy Czyżew. Przygotowana zostanie wystawa zdjęć oraz pokaz slajdów dokumentujące działania młodzieży. Podczas „wędrówki do źródeł” młodzież będzie miała za zadanie poznać znaczenie wody dla religii Podlasia.
Folderek zostanie przekazany instytucjom oświaty i kultury w Województwie Podlaskim oraz poza jego granicami.
Honorowy patronat nad projektem objęła Pani Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa.
Patronat medialny: Tygodnik Podlaski „KONTAKTY”
Współpraca przy realizacji zadania: Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem (Iwona Sienicka, Elżbieta Szulborska), Zespół Szkół w Czyżewie (Małgorzata Godlewska), Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej (Danuta Włostowska) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie (Aneta Grądzka). Koordynatorem projektu jest Anna Kazimierczuk- st.instr.GOK-u w Czyżewie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do góry ↑