Drukuj
fotorelacja z podsumowania, foto Agnieszka Zaniewska
folder "Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 15 grudnia w czyżewskim ośrodku kultury, podsumowano projekt pn. „Powiatowe obchody Roku Oskara Kolberga 2014- Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej”. Tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć gospodarza naszej gminy i miasta – Burmistrza Czyżewa, Panią Annę Bogucką, Radnych Rady Miejskiej w Czyżewie oraz Dyrektorów szkół z terenu Gminy Czyżew. 
W ramach projektu, pod patronatem honorowym Burmistrza Czyżewa Pani Anny Boguckiej oraz Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego, odbył się m.in. Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej- tradycje i obrzędy”. Z tego tez względu Pani Burmistrz oraz Pani Dyrektor Katarzyna Kostro wręczyły laureatom konkursu oraz ich opiekunkom pamiątkowe dyplomy oraz świąteczne upominki. Pani Burmistrz złożyła również wszystkim obecnym bożonarodzeniowe życzenia.
Następnie Pani Dyrektor GOK-u oraz Pani Ania Kazimierczuk- koordynatorka powiatowych obchodów Roku Oskara Kolberga, wręczyły uczniom oraz dorosłym uczestnikom projektu upominki oraz „podziękowania”. Również opiekunki grup uczniów z poszczególnych szkół oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych z terenu Gminy Czyżew otrzymali „podziękowania” za współpracę przy kulinarno- plastycznym projekcie z okazji obchodów „Roku Oskara Kolberga 2014”.
Na zakończenie czekał na wszystkich obecnych wspaniały, świąteczny poczęstunek, który przygotowały mamy uczniów uczestniczących w projekcie. Dzięki nim poczuliśmy przedsmak Wigilii i Bożego Narodzenia- na stole pojawiły się pierniki, sałatki, barszcz z uszkami, kapusta z grzybami, naleśniki z kapustą i grzybami, swojski chleb oraz wiele innych smakowitości. 
Przy okazji wszelkich działań projektowych promowaliśmy etnografów: Oskara Kolberga oraz pochodzącego z Powiatu Wysokomazowieckiego, Zygmunta Glogera. Efektem finalnym projektu zadania jest piękna broszura zawierająca prace laureatów i uczestników konkursu plastycznego oraz pozyskane przez uczniów receptury kulinarne świątecznych i wigilijnych potraw.
Patronat medialny nad projektem bożonarodzeniowym objął Tygodnik Podlaski „KONTAKTY”. Przy jego realizacji współpracowali z ośrodkiem kultury i stowarzyszeniem: Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem (Iwona Sienicka), Zespół Szkół w Czyżewie (Aneta Zaremba), Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej (Elżbieta Krajewska) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie (Aneta Grądzka, Aneta Piotrowska). 
Zadanie publiczne zrealizował Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z dotacji Powiatu Wysokomazowieckiego. 
Dziękujemy wszystkim za współpracę, za pomoc i życzliwość w realizacji naszego „Bożonarodzeniowego Świętowania”. Wesołych Świąt!
Uczestnicy projektu: uczniowie szkół z terenu gminy oraz Panie z gminy Czyżew, Szepietowo i Boguty
Adrianna Baczewska, p.Joanna Baczewska 
Damian Godlewski, p.Anna Godlewska 
Laura Karczewska, p.Agnieszka Karczewska 
Dominika Wiśniewska, p.Jolanta Wiśniewska 
Kinga i Klaudia Szulborskie, p.Edyta Szulborska
Martyna  i Karolina Sienickie, p.Bożena Sienicka i p.Jadwiga Krasowska 
Urszula Dołęgowska, p.Mariola Dołegowska 
Wiktoria Sosnowska, p.Elżbieta Sosnowska
Sylwia Łubnicka, p.Katarzyna Łubnicka 
Natalia Kulesza, p.Hanna Kaczyńska 
Monika Gniazdowska, p.Krystyna Kulesza
Klaudia Słowicka, p.Justyna Słowicka
Monika i Magdalena Podbielskie, p.Marzena Podbielska 
Izabela Hilarczuk, p.Małgorzata Hilarczuk 
Patrycja Żebrowska, p.Małgorzata Żebrowska 
Kinga Kempista, p.Joanna Kempista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentujemy Państwu listę laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z dotacji Powiatu Wysokomazowieckiego, w ramach zadania publicznego pt. „Powiatowe obchody Roku Oskara Kolberga 2014- Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej”.
      
Zapraszamy laureatów wraz z opiekunami 15 grudnia w poniedziałek na godz. 10.00 do GOK-u w Czyżewie.
OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:
- POINFORMOWAĆ UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O DACIE ROZSTRZYGNIĘCIA
- POINFORMOWAĆ TELEFONICZNIE GOK W CZYŻEWIE DO DNIA 12 GRUDNIA (PIĄTEK], CZY LAUREAT POJAWI SIĘ NA ROZSTRZYGNIĘCIU 86-2755-269
Uwaga!!!      NAGRÓD NIE WYSYŁAMY POCZTĄ
Uwaga!!! ZDJĘCIA [miniatury] PRAC WSZYSTKICH LAUREATÓW ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE W FOLDERZE PODSUMOWUJĄCYM PROJEKT
Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Kunicka- przewodnicząca oraz członkowie: Katarzyna Kazimierczuk, Bożena Lipińska, Katarzyna Kostro i Anna Kazimierczuk, oceniła 352 prace z 33 instytucji oświaty i kultury z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego. Komisja oceniała prace w 5-ciu  kategoriach  wiekowych.
(kolejność n/w osób jest przypadkowa)
[przedszkole i zerówki]: Julia Godlewska- GP Czyżew, Marcin Perkowski- SP Wojny Krupy, Natalia Sienicka- COKiS, Aneta Godlewska- SP Wojny Krupy, Martyna Krajewska – GOK Szepietowo, Weronika Niemyjska – GOK Szepietowo, Juliusz Wyszyński- NP. im. Kubusia Puchatka Szepietowo, Eliza Aronowicz- GOK Czyżew, Paweł Gawrysiak- SP Stare Radziszewo.
[kl. I- III SP]: Patryk Grodzki- ZS Kulesze Kościelne, Aleksandra Szulborska- GOK Czyżew, Szymon Granaszewski- SP Szepietowo, Julia Kinga Guziak- SP Wyliny Ruś, Zuzanna Zaremba- GOK Czyżew, Emilia Busma GOK Szepietowo, Sylwia Moczydłowska- GOK Szepietowo, Wiktor Aronowicz- GOK Czyżew, Julia Niemyjska – GOK Szepietowo, Dominika Zaremba- GOK Czyżew, Kuba Walendziak- SP Święck Wielki, Feliks Popławski- SP Święck Wielki, Kacper Dąbrowski- SP Dąbrowa Moczydły.
(kl. IV- VI): Dawid Skorupski- GOK Szepietowo, Gabriela Kaczyńska- SP nr 1 Wysokie Mazowieckie, Krystian Gontarczuk- COKiS, Adrianna Baczewska- ZS Czyżew, Ewa Grochowska- ZS Sokoły, Bartosz Kowalewski- GOK Szepietowo, Julia Krajewska- SP nr 1 Wysokie Mazowieckie.
[gimnazjum]: Magdalena Podbielska- ZS Rosochate Kościelne, Aleksandra Dąbrowska- ZS Rosochate Kościelne, Sylwia Bogucka- ZS Jabłoń Kościelna, Paulina Roszkowska- ZS Sokoły, Anna Stypułkowska- ZS Kobylin Borzymy, Kamil Brzozowski- SOSW Zuzela (pow. ostrowski, woj. Mazowieckie).
[szkoła średnia i dorośli]: Piotr Jamiołkowski- WTZ nr 2 Stare Racibory, Anna Brulińska- GOK Szepietowo, Marta Pełszyk- OSSP Ciechanowiec, Władysława Zawistowska- GOK Szepietowo, Paulina Niemyjska- OSSP Ciechanowiec.
                     Dodatkowo do zamieszczenia w folderze, oprócz prac laureatów, zostały wylosowane prace następujących uczestników: Moniki Podbielskiej- ZS Rosochate, Pauliny Andrzejczyk- ZS Czyżew, Ewy Milewskiej – ZSOiP Wysokie Maz. oraz Kacpra Pawłowicza- SP Dąbrowa Wielka. Również tych czworo uczestników zapraszamy serdecznie na rozstrzygnięcie. 
p.s. z góry przepraszamy za – jeśli takowe się zdarzą- drobne błędy w wydrukowanym folderze 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Ziemi Czyżewskiej oraz szkołami z terenu Gminy Czyżew realizuje zadani publiczne pt. „POWIATOWE OBCHODY ROKU OSKARA KOLBERGA 2014 - Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (wysokość dotacji 3.065zł).
W ramach projektu zorganizowany zostsł Powiatowy Konkurs Plastyczny dotyczący tradycji i obyczajów bożonarodzeniowych kultywowanych na Ziemi Wysokomazowieckiej [poniżej zamieszczamy regulamin konkursu].
Uczniowie szkół pozyskali od dorosłych mieszkańców Gminy Czyżew receptury tradycyjnych oraz współczesnych potraw bożonarodzeniowych.
Przy okazji wszelkich działań projektowych promowaliśmy znanych etnografów: Oskara Kolberga oraz pochodzącego z Powiatu Wysokomazowieckiego, Zygmunta Glogera. Efektem finalnym projektu będzie broszura zawierające wybrane prace laureatów i uczestników konkursu plastycznego oraz pozyskane receptury kulinarne.
Na zakończenie, które planowane jest wstępnie w dniu 15 grudnia, odbędzie się uroczystość podsumowująca połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego. Uczestnicy projektu wspólnie przygotują świąteczny poczęstunek. Bożonarodzeniowy folder zostanie przekazany uczestnikom projektu i  laureatom konkursu. Będzie też promowany na terenie całego powiatu oraz poza jego granicami.
Honorowy patronat nad bożonarodzeniowym konkursem plastycznym objęli: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka.
Patronat medialny: Tygodnik Podlaski „KONTAKTY”
Współpraca przy realizacji zadania: Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem (Iwona Sienicka), Zespół Szkół w Czyżewie (Aneta Zaremba), Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej (Elżbieta Krajewska) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie (Aneta Grądzka). Koordynatorem projektu jest Anna Kazimierczuk- st.instr.GOK-u w Czyżewie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Jasełka"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej tradycje i obrzędy

                     pod honorowym patronatem Starosty Wysokomazowieckiego oraz Burmistrza Czyżewa
 
                  Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, Stowarzyszenie Kulturyalne Ziemi Czyżewskiej,
                     Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego
 
 
II CEL KONKURSU: Podtrzymywanie i popularyzacja tradycji i obrzędów
Powiatu Wysokomazowieckiego nawiązujących do: Adwentu, Bożego
Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli (jasełka, kolędowanie z szopką,
z kozą, z gwiazdą, Herody, itp.), Karnawału.
- popularyzacja wśród młodego pokolenia zachowanych tradycji
i obrzędów bożonarodzeniowych
- popularyzacja wiedzy o Oskarze Kolbergu i Zygmuncie Glogerze                                                                                      
- rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz nagrodzenie osób
najbardziej utalentowanych                                                               
III WARUNKI: Uczestnikami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkujące Powiat Wysokomazowiecki                                                                                  
-          kategorie wiekowe oceniania prac:                                                                                      
I- przedszkolaki, „zerówki”
II- uczniowie kl. I-III
III- uczniowie kl. IV-VI
IV- uczniowie gimnazjum
V- szkoła średnia, dorośli
- technika dowolna, praca płaska; format prac: A3 lub A4
Każda praca powinna być opisana: jednozdaniowy opis jakiej tradycji
dotyczy; imię i nazwisko autora, koniecznie klasa w przypadku uczniów,
szkoła, telefon kontaktowy oraz e-mail, imię i nazwisko opiekuna,
jego telefon kontaktowy oraz e-mail
- termin nadsyłania prac do 14 listopada na adres:
GMINNY OŚRODEK KULTURY, 18- 220 CZYŻEW, ul. Mazowiecka 34,
 
UWAGA!!! Wczesny termin ogłoszenia konkursu i nadsyłania prac podyktowany jest
czasem niezbędnym organizatorom do zredagowania i wydruku folderu. Konkurs jest
kolejną edycją działania, które dotychczas organizował samodzielnie GOK w Czyżewie.
 
IV INFORMACJE DODATKOWE:
- organizatorzy powołują Komisję, która w każdej kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia; komisja ma też głos decydujący w sprawach regulaminu konkursu.
- WYJĄTKOWE WYRÓŻNIENIE: wytypowane przez komisję prace laureatów oraz uczestników konkursu zostaną zamieszczone (skan całości lub fragmentu) w folderze promocyjnym podsumowującym
Powiatowe Obchody Roku Oskara Kolberga 2014  (uwaga!!! nie wszystkie prace laureatów zostaną zamieszczone w folderze)
- osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomimy telefonicznie, lista laureatów zostanie również zamieszczona na www.gokczyzew.pl
- dodatkowych informacji udziela Anna Kazimierczuk GOK tel. 2755269
- wystawa prac oraz wręczenie nagród planowane wstępnie są w dniu
12 grudnia 2014 r. w piątek  (bieżące szczegóły na www.gokczyzew.pl)
 podczas uroczystego podsumowania projektu
- instytucje, które wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania; opiekunowie laureatów otrzymają podziękowania za przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie
UWAGA! Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów; przekazując pracę na konkurs  uczestnicy  akceptują w pełni jego regulamin; wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem oraz na publikowanie i powielanie kopii prac lub też ich fragmentów w ramach wszystkich działań „Powiatowych Obchodów Roku Oskara Kolberga 2014”; prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium; opiekunowie mają obowiązek poinformowania zarówno pełnoletnich, jak i niepełnoletnich uczestników oraz ich rodziców nt. wszystkich informacji zawartych w niniejszym regulaminie.
 
 
 
  Oskar Kolberg - kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie – utrwalił, w wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych, wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Uważał, że zachowanie tradycji, stworzy fundament sprzyjający odrodzeniu Polski. Kolbergowska dokumentacja (…) nie ma precedensu w ówczesnym ludoznawstwie; ujawnia to już tytuł serii: „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni muzyka i tańce”. W 2014 roku mija dwieście lat od urodzin Kolberga (1814-1890), folklorysty ciągle za mało znanego w świecie, gdyż wydawał swe prace w języku polskim dokumentując kulturę i sztukę ludową kraju, skazanego na unicestwienie. W ciągu półwiecza pracy, prowadzonej w latach 1839–1890 i obejmującej tereny całej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Kolberg zgromadził gigantyczne archiwum dokumentujące wszelkie aspekty szeroko rozumianej kultury tradycyjnej (…) Oskar Kolberg (ojciec Juliusz był z pochodzenia Niemcem, a matka Karolina miała korzenie francuskie), młodszy kolega Fryderyka Chopina, całe swe życie, także karierę kompozytorską, poświęcił dokumentacji kultury ludowej swej przybranej ojczyzny. Wierzył bowiem, że Polska kiedyś się odrodzi właśnie dzięki pielęgnowaniu swej kultury, której jednym z fundamentów jest ludowa tradycja duchowa i artystyczna. Jego marzenia się ziściły - winniśmy mu wdzięczność i uznanie. (oprac. prof. Katarzyna Dadak- Kozicka, źródło: Związek Kompozytorów Polskich, 2013) info www.kolberg2014.org.pl
 
 
  Zygmunt Gloger ur. 03.11.1845r. w Tyborach-Kamiance (Powiat Wysokomazowiecki), zm. 16.08.1910r. w Warszawie - polski  historyk, archeolog, etnograf, folklorysta, krajoznawca. Syn Jana i Michaliny z Woynów, w wieku 14 lat zamieszkał w Jeżewie koło Tykocina, w XVIII-wiecznym dworze w nowo nabytym przez jego ojca majątku. Na jego zainteresowania miał wpływ m.in. Józef I. Kraszewski, który bywał w majątku jego ojca. W 1868 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu historii i archeologii. Na jego dalszą pracę etnograficzną miał wpływ m.in. spotkany w Krakowie Oskar Kolberg. Pierwsze prace etnograficzne podjął już w 1867 r. Później odbywał wędrówki etnograficzne i archeologiczne po ziemiach Polski i Litwy. Gloger utrzymywał kontakty z wieloma ówczesnymi polskimi uczonymi i humanistami. Jeżewo odwiedzali m.in. Henryk Sienkiewicz - kolega Glogera z warszawskiej Szkoły Głównej oraz Eliza Orzeszkowa.  W 1893r. Gloger wydzierżawił majątek w Jeżewie, zostawiając sobie jedynie dwór z ogrodem i sadem. Pod koniec życia w 1906r. zamieszkał w Warszawie. Po śmierci został pochowany na warszawskich Powązkach, na jego grobie wyryto napis: "Kochał przeszłość dla przyszłości". Dziełem życia Glogera była „Encyklopedia staropolska ilustrowana”, która nadal jest cennym przewodnikiem po kulturze staropolskiej. Inne ważniejsze prace: „Obchody weselne”, „Pieśni ludu” oraz „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”. Gloger napisał około 800 artykułów i prac. Info: wiedzaiedukacja.eu, pl.wikipedia.org, kresy24.pl